Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

                            Layanan Bebas Pustaka

                     Perpustakaan Fakultas Kedokteran

                          UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

 

Perpustakaan Fakultas Kedokteran (FK) UIN Jakarta menyediakan layanan bebas pustaka. Caranya:         

 

 

Chat Pustakawan